“ธีระชัย” ถาม “สุริยะ” อนุมัติ “เอ็กซอนโมบิล” ถมทะเล 1 พันไร่ แลกเงินลงทุน 3.3 แสนล. เงินเข้ากระเป๋าใคร?

16

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.คลัง เปิดเผยว่า เรื่องเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐเข้าพบ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เพื่อหารือแผนการลงทุนของ บ.เอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มูลค่า 330,000 ล้านบาท

โดยจะต้องมีพื้นที่รองรับการลงทุน 1,000 ไร่ ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งจำเป็นต้องถมทะเล จึงต้องการให้กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน

เรื่องนี้มีมาตั้งแต่รัฐบาลลุงตู่ (1) แล้ว จึงต้องถามว่า ถมทะเล ทำโรงงานปิโตรเคมี เพื่อประชาชนหรือเพื่อกระเป๋าใคร

ถ้าการถมทะเล คืออาศัยรัฐบาลอนุญาต โดยไม่ต้องซื้อหรือเช่าที่ดิน นอกจากได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นแล้ว ยังมีประเด็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สำหรับปิโตรเคมีนั้น เปรียบเทียบกับก๊าซในอ่าวเมียนมา เป็นก๊าซแบบแห้ง สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าได้อย่างเดียว แต่ก๊าซในอ่าวไทยมีคุณสมบัติดี เป็นก๊าซแบบเปียก ที่สามารถแยกเป็นก๊าซ LPG และวัตถุดิบปิโตรเคมีหลายอย่าง จึงมีค่าสูงกว่ามาก

การเปิดให้เอกชนรายอื่นสร้างโรงแยกก๊าซนั้น จะสร้างคู่แข่งแก่ ปตท. ซึ่งประชาชนได้ประโยชน์ แต่มีคำถามว่าจะเอาก๊าซธรรมชาติจากไหนเป็นวัตถุดิบ เพราะไม่มีใครมีท่อก๊าซในทะเลที่จะแข่งซื้อก๊าซจากปากหลุมผลิตได้

นอกจากนี้ ถึงเวลาที่จะพิจารณาให้การใช้ก๊าซจากอ่าวไทยเป็นธรรมแก่ประชาชนเจ้าของทรัพยากรมากขึ้น เช่น บังคับให้ปิโตรเคมีต้องจ่ายภาษีและเงินต่างๆ อย่างน้อยอัตราเท่ากับครัวเรือน เป็นต้น

ดังนั้น รัฐบาลจะต้องไม่ไปตื่นเต้นดีใจกับตัวเลขการลงทุน 3.3 แสนล้าน แต่ควรพิจารณาให้ดีว่าอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน