จ.กาญจนบุรี Kick Off ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไว้รัสโควิด-19 ทั้งจังหวัด

54

จังหวัดกาญจนบุรี Kick Off ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไว้รัสโควิด-19 ทั้งจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในแหล่งชุมชน แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สถานที่สาธารณะต่างๆ ครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้ (26 มี.ค.63) เวลา 16.00 น. ที่ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off ตามมาตรการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางสาวดวงแข ธรรมครุฑ ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานและออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

จังหวัดกาญจนบุรี ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุมการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทั่วจังหวัด ทั้ง 13 อำเภอ
จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้จัดกิจกรรม Kick Off ตามมาตรการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

โดยมีการระดมอาสาสมัคร จิตอาสา ทำการล้างทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยว สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ตลาดสด วัด และสถานที่อื่นๆ ซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุมผู้คนจำนวนมาก และมีการกระจายออกไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในวงกว้าง

ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ดังกล่าวทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 รอบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งครอบคลุมในทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีด้วย

ภาพ/ข่าว/ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/กาญจนบุรี…รายงาน