ตม.เปิดจุดติดต่อทำเอกสารใหม่ที่.บชก.เมืองทอง

841

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 ตะหนักในสถานการณ์โควิท 19 ที่ชาวต่างชาติมาติดต่อเอกสารขออยู่ต่อที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ หนาแน่นมาก ตัดสินใจ เปิดจุดบริการชั่วคราวที่อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) สร้างใหม่ ของเมืองทองธานี โดยย้ายไปเปิดบริการบางงานที่มีชาวต่างชาติมาติดต่อมากคือ 1.งานรับแจ้งรายงานตัวครบ 90 วันของชาวต่างชาติ 2.งานเเจ้งที่พักอาศัยของชาวต่างชาติภายใน 24 ชั่วโมง ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 3.งานขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (เคาน์เตอร์ k เดิม เช่นวีซ่า on arrival วีซ่าท่องเที่ยวต่างๆ ของชาวต่างประเทศต่างๆ ที่กำลังจะครบวันที่จะอยู่ในราชอาณาจักรไทย และไม่สามารถกลับประเทศตนเองเนื่องจากเหตุการณ์ covid 19 ได้ โดยขอหนังสือรับรองจากสถานฑูตตนเองในประเทศไทยเพื่อขออยู่ต่อในประเทศไทยครั้งละไม่เกิน 30 วัน และอื่นๆ ฯลฯ

โปรดช่วยเเจ้งข่าวและเผยแพร่ตามสื่อแขนงต่างๆและช่องทางต่างๆ ช่วยกันบอกว่าปากต่อปากกับชาวต่างชาติที่ท่านรู้จัก โดยด่วนด้วยครับ เพื่อไม่มีการรวมตัวของชาวต่างชาติเป็นกลุ่มใหญ่และก่อเกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของวายร้ายไวรัส covid 19