ผู้ว่าฯจ.กาญจนบุรีนำประชาชนจิตอาสาอำเภอท่าม่วงร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

41

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำประชาชนจิตอาสาอำเภอท่าม่วงร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมเดินแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ประชาสัมพันธ์ “อยู่ บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

วันนี้ (25 มี.ค.63) เวลา 09.00 น. ที่ ด้านหน้าสวนรุกขชาติ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมด้วย พลตรีวสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑล ทหารบกที่ 17 หัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นายอนันท์ชัย ทองสีนุช ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน ปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอท่าม่วง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อำเภอท่าม่วง ได้จัดกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนำประชาชนจิตอาสา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน จากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อำเภอท่าม่วง ร่วมกันทำความสะอาด ฉีดฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ สถานที่ราชการ โรงเรียน ศาสนสถาน ตลาด สถานที่สาธารณะประโยชน์ และแหล่งชุมชน รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันอีกด้วย
นอกจากนี้ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พลตรีวสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑล ทหารบกที่ 17 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เดินแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้ประชาสัมพันธ์มาตรการ“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ให้กับประชาชนชาวอำเภอท่าม่วง ตั้งแต่สวนรุกขชาติ ไปจนถึงตลาดสดเทศบาลอีกด้วย

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันแล้ว 7 ราย ได้นำเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้ว ซึ่งสามารถทราบแหล่งที่มาของการติดเชื้อ จึงถือยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ แต่อย่างไรก็ตามจังหวัดกาญจนบุรีได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งหนึ่งในมาตรการนั้นก็คือการฉีดฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามสถานที่สำคัญที่มีการรวมตัวของประชาชน และตามแหล่งชุมชนต่างๆ ในทุกพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีกทางหนึ่ง

ภาพ/ข่าว/ประชาสัมพันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี

นิติธาดารัตน์ เคนจิ/บก.ข่าวการเมืองชุมชนกาญจนบุรี…รายงาน