อาชีวะเลื่อนการประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

22

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 ซึ่งมีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เปิดรับสมัคร จำนวน 256 อัตรา โดยให้ทำการสมัครในระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานอาชีวศึกษาภาคที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ นั้น เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการใช้มาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิท-19 อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมีมติให้เลื่อนการประเมินทั้ง 3 ภาค ออกไปก่อน ได้แก่ ภาค ก สมรรถนะในการบริหารงานในหน้าที่ ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19 จะคลี่คลาย โดยจะประสานงานให้สำนักงานอาชีวศึกษาภาคทราบเมื่อพร้อมที่จะดำเนินการต่อ ทั้งนี้ให้ผู้สมัครรอฟังกำหนดการใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา