กปน.เริ่มมาตรการ Work from Home “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ยืนยันไม่กระทบต่อการผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการแก่ประชาชน

58

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน. มีความห่วงใยประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จึงได้ประกาศให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม-30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม โดยผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิต และให้บริการน้ำประปา รวมถึงทีมปฏิบัติงานฉุกเฉิน เช่น การจัดซ่อมท่อแตกท่อรั่วยังพร้อมปฏิบัติงานตามปกติ กปน.ขอยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ใช้น้ำปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล หันมาใช้บริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ Click From Home เพื่อความสะดวกสบายในการรับบริการ รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงจากแพร่ระบาด Covid -19 ซึ่ง กปน.มีการบริการต่างๆ ดังนี้

🔹แอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา • ตรวจสอบข้อมูลค่าน้ำเดือนปัจจุบันและค่าน้ำย้อนหลัง • ชำระค่าน้ำประปา ผ่านบัตรเครดิต Visa หรือ Master Card • ขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ (ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปน.) ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ (ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กฟน.) • แจ้งเตือนข้อมูลพื้นที่น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล • ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา Real-time จากห้องปฏิบัติการ และจากสถานีวัดคุณภาพน้ำ • รับแจ้งเหตุท่อประปาแตกรั่ว ฯลฯ สามารถดาวน์โหลดแอปฯ ได้ฟรี ที่ App Store และ Play Store

🔹ชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ง่ายๆ เช่น ตัดบัตรเครดิตผ่านแอปพลเคชัน MWA onMobile และเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ จ่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคารต่าง งๆ จ่ายผ่านแอปพลิเคชันตัวแทนรับชำระ

🔹บริการ e-Bill สามารถดูใบแจ้งค่าน้ำผ่าน smart devices ต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว ตรงเวลา และ e-Tax Invoice & e-Receipt ช่วยลดระยะเวลาในการรับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ รับเงิน จาก 30 วัน เหลือเพียง 1 ชั่วโมง ช่วยลดปัญหาเอกสารชำรุด สูญหาย และช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรกระดาษอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้ใช้น้ำยยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร.1125 หรือทาง Line : @MWAthailand ตลอด 24 ชั่วโมง