เทศบาลตำบลทองผาภูมิออกแนะนำให้ความรู้ในพื้นที่ต่างๆลดภาวะการเสี่ยงจากโรคเชื้อไวรัส

14

วันที่ 20 มี.ค.63 นายวีระ แก้วมณี รองนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ นางรัตนา บุญรอด รักษาการปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้างานที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง อสม. จิตอาสา ลงพื้นติดตาม ขอความร่วมมือในชุมชน ส่วนราชการ ธนาคาร สถานศึกษา สถานประกอบการ ร้านสะดวกซื้อ ผู้ประกอบร้านค้า ตลาดสด ในเขตพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ แนะนำ ปฎิบัติตามมาตรการในการดูแลสถานที่ เพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยขอให้มีบริการแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ณ จุดบริเวณสำคัญ โดยเฉพาะจุดที่มีการเข้า-ออก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ติดตั้งอ่างล้างมือพร้อมสบู่เหลว เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทำความสะอาดมือก่อนสัมผัสอาหาร และเพิ่มการดูแลสุขภาพอนามัยด้านสถานที่ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ทางเดินเข้าออกห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเซื้อ

และตรวจเซ็ดทำความสะอาด ราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตู เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อโรคดังกล่าว ส่วนเรื่องหน้ากากอนามัยนั้น ขณะนี้ขาดแคลนทางชุมชนทั้ง 3 ชุมชน อสม. จิตอาสา กำลังเร่งดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ผู้สูงอายุและเด็กในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ในลำดับถัดไป

รักษพล พุ่มพฤกษ์/ข่าวการเมืองชุมชน…รายงาน