จังหวัดกาญจนบุรีแถลงข่าวสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

632

จังหวัดกาญจนบุรีแถลงข่าวสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ขณะนี้พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 1 ราย เข้าข่าย 2 รายอยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน ส่วนผู้ใกล้ชิดเฝ้าระวัง จำนวน 23 รายยังไม่พบอาการแต่อย่างใด ทางจังหวัดกาญจนบุรีจะมีประกาศปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะเป็นสถานที่ปิดชั่วคราว พร้อมจะฉีดฆ่าเชื้อสถานที่มีการชุมนุมในทุกอำเภอ

วันนี้ (19 มีนาคม 2563) เวลา 16.00 น. ที่ ศูนย์กาญจนบุรีร่วมใจ เอาชนะภัยโควิด-19 ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ นายสมยศ ศิลปีโยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเกิดความวิตกกังวล จังหวัดกาญจนบุรีขอแจ้งว่าสถานการณ์ยังไม่วิกฤติขอให้ประชาชน ไม่เกิดความวิตกกังวลมากเกินไป ขอให้เปลี่ยนความกลัวเป็นความรู้ที่ถูกต้อง หากมีพฤติกรรมที่ดี สามารถป้องกันโควิด 19 ได้ อย่างไรก็ตามอยากขอให้ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ถ้าเราร่วมมือป้องกันตนเอง ป้องกันการแพร่เชื้อให้คนอื่น ทำตามคำแนะนำที่ถูกต้อง

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ขณะนี้สถิติการแพร่ระบาดพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 1 ราย ส่วนผู้ป่วยเข้าข่าย 2 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน และผู้ใกล้ชิดเฝ้าระวัง จำนวน 23 รายยังไม่พบอาการแต่อย่างใด ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กรณี ได้แก่

1.ผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีจากการเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย หรือที่เรียกกันว่า ผีน้อย มีจำนวน 5 ราย จากการกักตัวเฝ้าติดตามอาการตามระยะเวลา 14 วัน ทั้ง 5 ราย ไม่มีอาการเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด

2.ผู้ที่เป็นเซียนมวย อยู่ในพื้นที่ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเชื้อมาจากนอกพื้นที่ได้เดินทางกลับมายังจังหวัดกาญจนบุรี ผลตรวจยืนยัน 2 ครั้ง พบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมะการักษ์แล้ว จากการติดตามอาการผู้สัมผัสใกล้ชิดจำนวน 5 ราย เป็นเวลา 8 วัน ขณะนี้ยังไม่พบอาการว่าเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19

3.ผู้ที่เข้าไปเที่ยวผับทองหล่อ ซึ่งเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรี 1 ราย ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง ขณะนี้ได้กักตัวอยู่ใน ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยันเป็นครั้งที่ 2 ส่วนผู้ติดตามมีผู้สัมผัสใกล้ชิดจำนวน 3 ราย ได้ให้เฝ้าระวังตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ขณะนี้ยังไม่พบอาการว่าเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19

4.ผู้ใช้ Facebook ในนามนะจ๊ะ เสียงเหน่อ ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งก่อนที่จะได้รับผลตรวจยืนยันและเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ได้เดินทางมายังจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้สัมผัสใกล้ชิดจำนวน 10 ราย ได้ให้เฝ้าระวังตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ขณะนี้ยังไม่พบอาการว่าเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19

5.ผู้เข่าข่ายติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นชาวอำเภอห้วยกระเจา มีสามีเป็นชาวต่างชาติ จากการตรวจสอบอาการ มีอาการที่เข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้น้ำเชื้อส่งตรวจรอผลการยืนยัน ขณะนี้ได้กักตนเองเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สำหรับการควบคุมการแพร่ระบาดนั้น จังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันอย่างเต็มความสามารถ ได้วางมาตรการต่างๆในพื้นที่จังหวัด รวมไปถึงด่านชายแดน ได้เพิ่มการคัดกรองผู้ที่ออกและเข้ามายังประเทศ หากตรวจคัดกรองแล้วพบว่ามีไข้ก็จะไม่ออกหนังสือผ่านแดนให้และส่งตัวไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร้อมตรวจสังเกตอาการหากพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงก็จะมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อรักษาทันที สถานการณ์ภายในจังหวัดถือว่ายังควบคุมได้ โดยผู้ป่วยที่เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่พบว่าเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาจากที่อื่น ขอยืนยันว่ายังไม่พบผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด 19 ที่ติดต่อกันภายในจังหวัดแต่อย่างใด

ขณะนี้ทางจังหวัดกาญจนบุรีจะประกาศให้ปิดสถานประกอบการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยออกคำสั่งคณะกรรมการโรคิดต่อจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยให้ดำเนินการปิดสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 ทุกแห่งและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบริการที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่น ที่มีสภาพปิด คือ เป็นห้องปรับอากาศ รวมไปถึง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการออกกำลังกายที่อยู่ภายในอาคาร สระว่ายน้ำทุกแห่ง ร้านคาราโอแกะ ร้านเกมส์ ลานเบียร์ โรงเรียนกวดวิชา ศูนย์เด็กเล็ก โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงลิเก ขอให้ปฏิบัติตามคำสั่ง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับร้านค้า ผู้ประกอบการค้าขายในที่โล่ง เช่น ตลาดนัด ถนนคนเดิน หาบเร่ แผงลอย ฯลฯ ได้พิจารณาให้สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อรายได้ที่นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว แต่ได้กำชับให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลในเรื่องความสะอาดให้ทำความสะอาด การฆ่าเชื้อในบริเวณที่มีการค้าขาย ภายในร้านค้า ที่มีการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมากด้วย

นอกจากนี้ทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการจัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และแจกจ่ายไปยังอำเภอทุกอำเภอ เพื่อนำไปฆ่าเชื้อในสถานที่ที่มีการชุมนุม เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล ตลาด สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น โดยจะเริ่มในวันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563 นี้ ทุกพื้นที่
ทั้งนี้ การการเผยแพร่ข่าวปลอม ข้อมูลเท็จ ที่สร้างความแตกตื่นให้ประชาชน ทางจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ หากพบว่ามีการกระทำในลักษณะดังกล่าวจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ย้ำว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ได้แพร่ระบาดและติดกันได้โดยง่าย ขอให้ประชาชนป้องกันตนเองอย่างถูกต้อง ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม หากพบว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงให้กักตัวเองและเฝ้าสังเกตอาการ เป็นการป้องกันทั้งตนเองและผู้อื่นด้วย