ปิดอำเภอฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19

78

ปิดอำเภอฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อห้องทะเบียนทำความสะอาดรอบๆตัวอาคารทั้งหมดเพื่อสร้าความมั่นใจให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บรการเนื่องจากว่าสถานะการไวรัสโคโรน่า โควิด-19ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทุกวัน

วันที่ 18 มี.ค.63 เวลา 15.40 น. นายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นปลัดข้าราชการทุกคนกำนันในอำเภอสามพราน ระดมกำลังฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดสกัดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อสร้าความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอสามพรานโดยเน้นไปที่ห้องฝ่ายทะเบียน และบัตร เพราะเนื่องจากว่าห้องนี้จะมีพี่น้องประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน และยังให้รถดับเพลิงขององค์การบริส่วนตำบลยายชาเข้ามาฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณรอบๆทั้งหมด เนื่องจากว่าที่จังหวัดนครปฐม วันที่ 18. มี.ค. 63 นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครปฐม พบผู้ป่วยที่เข้าระบบเฝ้าระวังและสะสม77รายผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 74ราย แบ่งเป็นหญิง 45 รายชาย 32 ราย สัญชาติไทย 76 ราย ต่างชาติ 1 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 74 รายกลับบ้านได้แล้ว 74 ราย ผู้ป่วยที่ตรวจพบและยืนยันมี 3 ราย รักษากลับบ้านได้แล้ว 1 ราย และยังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม 2 ราย อาการดีขึ้นตามลำดับ ผู้ป่วยกักกันตัวเองที่บ้านสะสม 48 ราย ครบกำหนด 14 วัน แล้ว 14 ราย ยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง 14 วัน 34 ราย

นายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพรานบอกว่าจากสถานการณ์โควิด-19ที่เกิดขึ้นนั้น จึงได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่ให้เฝ้าสังเกตการณ์ลูกบ้านที่มีการเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และให้เข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนโดยการให้ป้องกันตัวเองให้มากที่สุดหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ๆมีคนมากหมั่นล้างมือบ่อยๆปิดหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องออกไปนอกบ้าน