กปน.เพิ่มมาตรการป้องกัน Covid-19

23

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน.มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงได้คุมเข้มมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจและดูแลสุขภาพประชาชนที่มาใช้บริการที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขา สำนักงานใหญ่ กปน. ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ เซ็นทรัล เวสเกต เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน และศูนย์บริการด่วนมหานคร เดอะมอลล์ บางแค ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคาร ตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณประตูทางเข้าสำนักงาน ติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจล อีกทั้งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดหน้าเคาน์เตอร์ ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ ฯลฯ

รวมทั้งให้ผู้ปฏิบัติงานบริเวณเคาน์เตอร์สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนผู้ใช้บริการ และร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย