กรมส่งเสริมสหกรณ์ดึงสหกรณ์ทั่วประเทศผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกสมาชิกเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

19

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดึงสหกรณ์ทั่วประเทศป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกให้สมาชิก หลังหน้ากากอนามัยในท้องตลาดขาดแคลน โดยใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ จ้างกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน หรือวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกสมาชิก พร้อมเร่งชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิค- 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ พบว่ามีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยจำนวนเพิ่มขึ้น และการระบาดมีแนวโน้มเข้าสู่ระยะที่ 3 เป็นระดับการติดเชื้อจากคนสู่คนมากขึ้นและรุนแรงขยายวงกว้าง ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยในท้องตลาดและมีราคาจำหน่ายสูงขึ้น กรมฯ จึงได้แจ้งไปยังสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศให้ประสานกับสหกรณ์ทุกพื้นที่ช่วยกันดูแลสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว โดยการรักษาสุขอนามัยเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และขอความร่วมมือจากสหกรณ์ได้สนับสนุนการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายให้กับสมาชิกได้สวมใส่ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในระดับชุมชน

“กรมฯ ขอความร่วมมือไปยังสหกรณ์ทุกแห่งทั่วประเทศ ให้ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายให้กับสมาชิก คนละ 3 ชิ้น โดยใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ หรือเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ นำไปจัดซื้อผ้าและอุปกรณ์ สำหรับตัดเย็บหน้ากากอนามัย หรือจ้างกลุ่มอาชีพและกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐานตามที่กรมอนามัยแนะนำ เพื่อนำมาแจกให้กับสมาชิก ซึ่งวัตถุดิบในการตัดเย็บหน้ากากอนามัยนั้นสามารถหาได้ในชุมชน เพราะกลุ่มแม่บ้านส่วนใหญ่มีการรวมกลุ่มกันผลิตผ้าฝ้ายผ้าทอมือต่างๆ ที่สามารถนำมาตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัยแบบผ้าได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยแล้ว ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำกับสหกรณ์ทุกครั้งที่มีการประชุมกลุ่มสมาชิก ขอให้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขอนามัย เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมทั้งสั่งการให้สำนักสหกรณ์จังหวัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ได้ช่วยกันดูแลสมาชิกในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนกว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติต่อไป” นายพิเชษฐ์ กล่าว

ด้านนางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จังหวัดลำปาง กล่าวว่า ทางสหกรณ์ ได้จ้างกลุ่มอาชีพในชุมชนผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าในราคาพิเศษชิ้นละ 6.50 บาท ขณะนี้สหกรณ์ฯ ได้รับหน้ากากผ้าปิดจมูกที่ผลิตแล้วประมาณ 2,500 ชิ้น ซึ่งในพื้นที่อำเภอสบปราบมีกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น และได้กลับมายังภูมิลำเนา ทางสหกรณ์ฯ จึงให้ประธานกลุ่มสำรวจว่าในแต่ละหมู่บ้านมีกลุ่มคนเหล่านี้จำนวนเท่าไหร่ แล้วแจ้งมายังสหกรณ์ฯ รับไปแจกให้ผู้นำสมาชิก โดยจะแจกจ่ายให้กับกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวก่อน จากนั้นจึงจะทยอยแจกในกลุ่มอื่นๆ ต่อไป ซึ่งขณะนี้ทางสหกรณ์ได้ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าและแจกให้สมาชิกอย่างต่อเนื่อง

นางสาวสุมาลี ทองธีระ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมสอนตัดเย็บหน้ากากอนามัยผ้าให้กับสมาชิกสหกรณ์และผู้ที่สนใจทุกวัน โดยสหกรณ์ได้เตรียมผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บให้ เปิดสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ที่ฝึกตัดเย็บเป็นแล้วสามารถให้นำความรู้กลับไปสอนให้กับคนในชุมชนได้ฝึกทำเป็นอาชีพเสริมช่วยสร้างรายได้ คาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้สมาชิกและคนในครอบครัวได้มีหน้ากากอนามัยไว้สวมใส่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่ง โดยสหกรณ์ฯ ได้แจ้งไปยังกลุ่มสมาชิก หากสนใจจะฝึกเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด หรือรวมกันเป็นกลุ่มแล้วแจ้งให้สหกรณ์ฯ ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสอนในพื้นที่ได้เช่นเดียวกัน

ขณะที่ทางสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกับกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ทำการตัดเย็บหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันที่ปั๊มของสหกรณ์ทุกคันด้วย