เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิดในโรงเรียน

50

วันที่ 9 มี.ค.ที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรี สม ทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายกฤษณ์ เถี่ยน มิตรภาพ เลขานุการนายกเทศมนตรี นำเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขส่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่เทศกิจ ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมอุปกรณ์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด 19 ภายในห้องเรียน ตมจุดต่างๆของโรงเรียน จุดที่มีการสัมผัสของคนจำนวนมาก

จากนั้นได้ ได้เดินทางไปที่โรงเรียนโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด19 ภายในบริเวณโรงเรียน ตามห้องเรียน และที่รถยนต์บัสรับส่งนักเรียนของโงเรียน โดยในวันที่มีการทำการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19ทางโรงเรียนได้ทำการปิดการเรียนการสอนแล้ว

นายกฤษณ์ เถี่ยน มิตรภาพ เลขานุการนายกเทศมนตรี กล่าวว่า ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้เริ่มจัดเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งเป็นน้ำยาที่ไม่มีกลิ่นตกค้างเป็นฝุ่นละออง การฉีดพ่นจะพ่นให้ทั่วบริเวณตามจุดต่างๆละอองตกตามพื้นผิวหรือจุดที่มีการสัมผัส จะสามารถควบคุมฆ่าเชื้อไวรัสได้ หลังจากนี้ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จะเข้าดำเนินการตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่ของ เทศลาบนครพระนครศรีอยุธยา