ทีมชมรมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทย(TWRS) ได้เข้าให้ความรู้แก่เด็กในชุมชนของเทศบาลตำบลบางเลนจังหวัด

16

นนทบุรี..การเข้าสอนในครั้งนี้ทางชมรมได้นำความรู้เกี่ยวกับภัยทางในไปสอนเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงวิธีเอาตัวรอดอย่างไรกับสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเรา

โดยแบ่งเป็น 3 ฐานการฝึก ฐาน..ตะโกน โยน ยื่น ฐาน..CPR&AED.+การแจ้งเหตุ ฐาน..ลอยตัวว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด