“แม่กองบาลีฯ” ลั่น ไม่เลื่อนประกาศผลบาลีเตรียมมาตรการคัดกรอง-ป้องกัน “โควิด-19” เข้ม

51

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง กล่าวภายหลังการประชุมปฐมนิเทศกรรมการตรวจข้อสอบบาลีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และกรรมการที่ได้เลื่อนชั้นตรวจ รวม 37 รูป ที่ตึกเมตตาพุทธิ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ว่า ได้เน้นย้ำถึงแนวทางในการตรวจข้อสอบ คือ ความถูกต้อง เป็นธรรม ส่วนเรื่องความเมตตานั้นมีได้ แต่ต้องอยู่ในความเป็นธรรมด้วย เพราะการตรวจข้อสอบบาลี เปรียบได้กับการคัดกรองผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาบาลีเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนา หากทำไม่ดี ก็อาจจะเกิดความบกพร่องไปตามลำดับได้

แม่กองบาลีฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการตรวจข้อสอบบาลีฯทุกระดับชั้นประจำปี 2563 จะมีขึ้นในวันที่ 10-14 มี.ค.นี้ ที่วัดสามพระยา กรุงเทพฯ และเป็นประจำทุกปี วันสุดท้ายในการตรวจข้อสอบจะมีการประกาศผลสอบบาลีประโยคเปรียญธรรม(ป.ธ.) 7-9 ซึ่งถือว่าเป็นระดับชั้นเปรียญเอก การศึกษาระดับสูงสุดของคณะสงฆ์ ซึ่งการตรวจข้อสอบบาลีฯในปีนี้ มีคณะกรรมการตรวจข้อสอบเดินทางมาจากทั่วประเทศรวมกว่า 600 รูป ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการในการคัดกรองกรรมการทุกรูป เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้ขอความร่วมมือจากรพ.สงฆ์ มาทำการตรวจวัดไข้กรรมการทุกรูป พร้อมทั้งจะมีการแจกหน้ากากอนามัยด้วย

ทั้งนี้ ทางสำนักงานแม่กองบาลีฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แต่เนื่องจากกำหนดการตรวจข้อสอบบาลี การประกาศผลสอบ จะมีความเกี่ยวเนื่องไปถึงกำหนดการพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค ที่มีกำหนดการไว้แล้ว จึงทำให้กำหนดการต่างๆ ไม่สามารถเลื่อน หรืองดได้ แต่ก็ได้มีการเตรียมมาตรการป้องกันไว้เรียบร้อยแล้ว