ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

16

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงสร้างเมืองกาญจนบุรี จนเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบัน

วันนี้ (8 มี.ค. 63 ) เวลา 08.00 น. ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธี

จังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงมีต่อชาวจังหวัดกาญจนบุรีในการสร้างเมืองกาญจนบุรี จนเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาต่อชาวเมืองกาญจนบุรีนานัปการที่สำคัญคือ ทรงโปรดให้สร้างกำแพงเมืองกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2374 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีเถาะ เมืองกาญจนบุรีที่บ้านปากแพรกนี้ ได้ย้ายมาจากกาญจนบุรีเก่า ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ก่อนปีพ.ศ.2336ทรงสร้างหลักเมืองและจารึกไว้ในแผ่นศิลาและแผ่นไม้สัก ทรงสร้างวัดญวน หรือวัดถาวรวราราม ซึ่งวัดนี้มีชื่อเดิมเป็นภาษาญวนว่า “วัดคั้นถ่อตื้อ” และทรงบูรณวัดเหนือหรือวัดเทวสังฆาราม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2394 รวมพระชนมายุได้ 63 พรรษา 11 วัน และต่อมาในปีพ.ศ.2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ถวายพระราชสมัญญา พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งพสกนิกรเรียกขานกันทั่วไปว่า “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”