“ครูพี่โอ๊ะ” ชูห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีกำแพงเพชร “ชั้นยอด” ตอบโจทย์การมีส่วนร่วมวัด-ชุมชน-คนสำคัญ มีความทันสมัย สร้างรักความผูกพันประวัติศาสตร์ เมืองชากังราว มรดกโลกอันรุ่งเรือง

17

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นห้องสมุดประชาชนฯ อันดับ 100 ของประเทศไทย เมื่อช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ภายในบริเวณวัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความชื่นชมที่ห้องสมุดแห่งนี้ เกิดจากวิสัยทัศน์ วิสัยทาง วิสัยธรรม ของพระราชวชิรเมธี ผศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของวัด ในการก่อสร้างโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เมื่อปี 2556 พร้อมด้วยแรงศรัทธา และร่วมมือร่วมใจของบุคคลสำคัญ ตลอดจนประชาชนในจังหวัด โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถือเป็นห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อันดับที่ 100 ของประเทศไทย

โดยได้มีโอกาสเยี่ยมชมภายในห้องสมุด ซึ่งมีพื้นที่ในการส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่นี้ ประกอบด้วยมุมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ หนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือเสียงพระราชนิพนธ์ และหนังสือพระราชทาน หนังสือรางวัลวรรณกรรมแว่นแก้ว และอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีมุมหนังสือทั่วไป มุมเด็กและเยาวชน มุมคอมพิวเตอร์สำหรับค้นหา ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องเฉลิมพระเกียรติ ที่สำคัญคือ ห้องกำแพงเพชร ซึ่งรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาของเมืองกำแพงเพชร ทั้งเจ้าเมืองเจ้าเมืองกำแพงเพชร บุคคลสำคัญของจังหวัด ทรัพยากร ประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนห้องนครชุม ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองกำแพงเพชร ในสมัยนครชุมเจริญรุ่งเรือง 3 ยุค เป็นต้น

“การจัดห้องสมุดและการบริหารจัดการของที่นี่ ถือว่ามีความครบเครื่อง สมบูรณ์แบบ ทันสมัย และครอบคลุมกลุ่มผู้เข้ารับบริการในทุกช่วงวัย ด้วยวิธีคิดที่เน้นความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม มีหนังสือหลากหลายประเภท หลายภาษา และ e-Book “Sky Book” หรือหนังสือลอยฟ้า ตอบโจทย์การอ่านด้วยสมาร์ทโฟนได้ในทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งเป็นอีกวิธีส่งเสริมการอ่านหนังสือมากขึ้น ทั้งยังพยายามที่จะนำข้อมูล ความต้องการ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ไปปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดหาหนังเพิ่มเติมในหลายภาษา ตอบโจทย์ “ชอบแบบไหน อ่านแบบนั้น” การจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดมากขึ้น การจัดวางหนังสือให้มองหาได้ง่าย ถูกหยิบจับมากขึ้น และที่มีความประทับใจมาก ก็คือ ได้จัดมุม สำหรับวางจำหน่ายสินค้าชุมชนได้ฟรี เป็นแนวคิดที่น่ายกย่อง เพื่อดึงวัด ประชาชน และชุมชน เข้ามาใช้ประโยชน์ และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรมชาติ และสมดุล ตามบริบทของพื้นที่

โดยรวมแล้ว ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” กำแพงเพชร มีความก้าวหน้าในการพัฒนาไปสู่ “ห้องสมุดที่มีชีวิต” อย่างเห็นได้ชัด ขอขอบคุณและแสดงความชื่นชมที่นำนโยบายของครูพี่โอ๊ะ สู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร นักท่องเที่ยว พระภิกษุ สามเณร ตลอดจนผู้เข้ามาใช้บริการ อย่างต่อเนื่องต่อไป พร้อมขอเสนอให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดมากขึ้น อาทิ การประกวดแฟนพันธุ์แท้นวนิยายจีน,คนจริงรู้จริงเมืองกำแพงเพชร, ปราชญ์สมุนไพรไทย เป็นต้น โดยรัฐมนตรีคนนี้ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ และพร้อมสนับสนุนการทำงานของชาว กศน.จังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งจับมือเดินหน้าสร้างการเรียนรู้ สร้างห้องสมุดที่มีชีวิต ให้เข้าถึงประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรในทุกช่วงวัย และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไปด้วยกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าวทิ้งท้าย

Cr.นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน