ปิดจ็อบโครงการ Trade Innovation Workshop for Thai MSMEs on Game Industry ประสบผลสำเร็จด้วยดี

15

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าโครงการ Trade Innovation Workshop for Thai MSMEs on Game Industry ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และ ASEAN Korea Centre (AKC) โดย AKC ได้นำผู้ประกอบการสาธารณรัฐเกาหลีใต้ในอุตสาหกรรมเกมเยือนไทย เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลการดำเนินงานในอุตสาหกรรมเกม หารือแนวทางการส่งเสริม พัฒนา และสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การขยายตัวของมูลค่าการค้าในอุตสาหกรรมเกมได้ในอนาคต โครงการดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การนำคณะเยี่ยมชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการไทยโดยผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเกาหลี และการเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยและสาธารณรัฐเกาหลี

เริ่มต้นกิจกรรมในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทผู้พัฒนาเกมชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ บริษัท MAD Virtual Reality Studio ผู้สร้างเกม ARAYA – เกมส์แนวสยองขวัญ-ผจญภัยที่ได้รับความสนใจจากเกมเมอร์และเกมแคสเตอร์ทั่วโลก และบริษัท Yggdrazil Group ผู้ผลิตและพัฒนาเกม Home Sweet Home และ Home Sweet Home 2 – เกมแนวสยองขวัญผจญภัยเพื่อเอาชีวิตรอด ซึ่งเคยได้รับรางวัล Thailand Game Awards 2017 ภายในงาน Thailand Game Show BIG Festival 2017 มาแล้ว ซึ่งคณะได้มีโอกาสทดลองเล่นเกม Home Sweet Home โดยได้รับคำชื่นชมถึงความน่าตื่นเต้นและสมจริงเป็นอย่างมาก

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ผู้เชี่ยวชาญสาธารณรัฐเกาหลีได้ถ่ายทอดความรู้ในธุรกิจตลาดเกมเกาหลีและตลาดเกมโลกผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดำเนินการสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจเกมจำนวน 6 ท่าน จาก 6 บริษัทผู้พัฒนาเกมชั้นนำของสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ Mobirix Corporation, Lunosoft Inc., Appcross Co Ltd., Gonggames Co., Cretagames และ Joongwon Games Co., Ltd ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น 30 ราย

1 สิงหาคม 2562 วันสุดท้ายของโครงการ บริษัทผู้ประกอบการธุรกิจเกมสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบด้วย บริษัท Mobirix Co., Lunosoft Inc., Appcross Co., Gonggames Co., Creta Games, Joongwon Games Co., และ Smilegate ได้เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย โดยการเจรจาการค้าครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการไทยเป็นอย่างดี มีการเจรจาธุรกิจในงานจำนวนทั้งสิ้น 31 ครั้ง เกิดมูลค่าสั่งซื้อทันที 1 ล้านบาท และคาดการณ์มูลค่าการค้าใน 1 ปี ประมาณ 15.5 ล้านบาท โดยประเภทบริการที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษได้แก่ publishing, game development, VR และ AR เป็นต้น

เห็นได้จากจำนวนผู้ประกอบการที่ตอบรับการเข้าร่วมโครงการและความพึงพอใจของผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ถือได้ว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับ AKC ได้ดำเนินกลยุทธ์ในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจเกมทั้งสองฝ่ายได้ประสบผลสำเร็จด้วยดี

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169