ป.ป.ส. เผยยาบ้าลักษณะเส้นฝอยสีแดง และยาบ้าเม็ดสีฟ้า ไม่ใช่ยาบ้าชนิดใหม่ ย้ำเสพ-อันตราย ขาย-มีโทษ

34

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานได้สนธิกำลังร่วมกันปฏิบัติตาม “แผนปฏิบัติการ 1386 ชุมชนสีขาวสร้างสุข” เข้าตรวจค้นในพื้นที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช พบยาบ้าลักษณะเป็นเส้นฝอยสีแดง และในพื้นที่ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ พบยาบ้าเม็ดสีฟ้า มีอักษร WY ประทับบนเม็ดยา โดยมีการระบุว่ายาบ้าที่ตรวจยึดได้ทั้งสองกรณีเป็นยาบ้าชนิดใหม่

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส) กล่าวว่า เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเกิดความตื่นตะหนก ว่ามียาบ้าชนิดใหม่เข้ามาแพร่ระบาด จึงให้ข้อมูลว่าสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ประสานงานขอรับของกลางดังกล่าวจากหน่วยงานที่จับยึดได้มาทำการตรวจพิสูจน์แล้วพบว่า ในกรณีแรกยาบ้าที่มีลักษณะเป็นเส้นฝอยสีแดงนั้น เป็นยาบ้าซึ่งเดิมมีสภาพเป็นเม็ดเหมือนยาบ้าทั่วไป แต่เนื่องจากถูกความชื้น ทำให้สารซึ่งเป็นองค์ประกอบของเม็ดยาเกิดการตกผลึก เปลี่ยนรูปทรง กลายสภาพจนมีลักษณะเป็นเส้นฝอย ส่วนกรณีที่สองยาบ้าเม็ดสีฟ้านั้นจากผลการตรวจพิสูจน์พบว่าทั้งลักษณะเม็ดยาและส่วนผสมของเมทแอมเฟตามีนหรือหัวเชื้อ เหมือนกับยาบ้าที่พบทั่วไป มีแหล่งผลิตจากสามเหลี่ยมทองคำ แตกต่างกันที่สีเท่านั้น ซึ่งจากการสืบสวนเชื่อว่าขบวนการผลิตใช้สีของเม็ดยาบ้าเพื่อจำแนกกลุ่มลูกค้าและพื้นที่การค้าของตน

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มว่า “ไม่ว่ายาบ้าจะอยู่ในรูปลักษณะใด ผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการเสพ ครอบครอง หรือจำหน่าย ล้วนมีความผิดตามกฎหมาย โดยเฉพาะการเสพเพราะเท่ากับเป็นการนำสารเคมีต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายจึงจะมีผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว ดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนอย่าเข้าไปเกี่ยวข้อง”

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวในตอนท้ายว่าแผนปฏิบัติการ 1386 ชุมชนสีขาวสร้างสุข ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. บูรณาการร่วมกับหน่วยข่าว และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ร่วมกันกวาดล้าง เป็นไปตามนโยบาย ที่ให้ดำเนินการทุกวิถีทางภายใต้กรอบของกฎหมาย มุ่งมั่นลดปัญหายาเสพติด ลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และเร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด ดังนั้น หากพี่น้องประชาชนพบเห็นบุคคลที่กระทำความผิดหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส.โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง