ศรชล. จับกุมเรือบรรทุกน้ำมัน
จำนวน 2 ลำ มูลค่าของกลางกว่า 3.8 ล้านบาท

21

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2563) พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ในฐานะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ นายไชยทัต นิวาศะบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร และผู้แทนจากกองบังคับการตำรวจน้ำ ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเรือบรรทุกน้ำมัน ลักลอบบรรทุกน้ำมันดีเซลเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ปริมาณรวมกว่า 140,000 ลิตร มูลค่าประมาณ 3,800,000 บาท

ณล หน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรปราการ กองสืบสวนและปราบปราม จังหวัดสมุทรปราการ
สืบเนื่องจากการลักลอบค้าน้ำมันผิดกฎหมายในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มรุนแรงและเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรง ในการนี้พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ในฐานะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ จึงมอบหมายและสั่งการให้เรือในหมวดเรือเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ ๑ ซึ่งลาดตระเวนทางทะเล ให้เตรียมแผนในการป้องกันและปราบปรามพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การลักลอบ

ค้าน้ำมันผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่บูรณาการร่วมกันของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค๑(ศรชล.ภาค.๑) กรมศุลกากรตำรวจน้ำและศรชล.จ. สมุทรสาคร ในการปฏิบัติด้านการข่าวและเฝ้าติดตามของทัพเรือภาคที่๑ที่ผ่านมานำไปสู่การสั่งการ เรือต.๑๑๒ซึ่งลาดตระเวนในทะเลพื้นที่ จ.สมุทรสาครให้ออกปฏิบัติภารกิจเฝ้าติดตามสถานการณ์จนตรวจพบเรือบรรทุกน้ำมัน ส.พรนาวิน บริเวณปากร่องแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาครและนำไปสู่การร่วมกันจับกุมเรือ พ.สุดสาคร๔ เพิ่มอีก๑ลำ โดยไม่มีหลักฐานผ่านพิธีการศุลกากรมาแสดง