เหล่ากาชาดกาญจน์ร่วมกับกาชาดกิ่งทองผาภูมิออกหน่วยเปิดรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ ดวงตา ณ ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ

18

วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น นางสาวพัชรี เต็มเปี่ยม นายกกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ได้มอบหมายให้นางมาลี ชื่นตา รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ และ นางพนอ จัทรจิต รองนายกกิ่งอำเภอทองผาภูมิ พร้อมด้วย ที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมทำการออกหน่วยเปิดรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ ดวงตากับคณะที่ปรึกษา กรรมการ และ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ณ บริเวณ ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ภายหลังรับทราบคำสั่งดังกล่าว นางพนอ จัทรจิต รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการ เปิดจุดบริการ รับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตากับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอทองผาภูมิและอำเภอใกล้เคียงที่ได้เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตในวันนี้ โดยเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดได้ตั้งโต๊ะลงชื่อพร้อมดำเนินการสอบถามและซักประวัติพี่น้องประชาชนชาวทองผาภูมิก่อนที่จะทำการรับบริจาคโลหิตเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากบางท่านเลือดน้อยถ้าบริจาคเลือดก็จะทำให้ท่านนั้นเป็นอัตรายได้เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดและเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลทองผาภูมิจึงจำเป็นต้องซักถามประวัติพร้อมกับตรวจความเข็มข้นของเลือดเสียก่อนเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าวที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาด ได้นำพี่น้องประชาชนที่ผ่านการ ตรวจเช็คร่างกายไปยังบริเวณเตียงนอนคนไข้ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อ ทำการรับบริจาคโลหิต พร้อมกับจัดเตรียมเครื่องดื่ม ไว้บริการให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการบริจาคโลหิตเพื่อบำรุงร่างกาย
ส่วนพี่น้องประชาชนที่จะทำการบริจาคอวัยวะและดวงตาเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดได้ดำเนินการให้กรอกแบบฟอร์มในการบริจาคอวัยวะและดวงตา เพื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคดวงตาจำนวน 4 ราย และร่วมบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย ส่วนการบริจาคโลหิต I วันนี้มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต อ่านทั้งสิ้นจำนวน 73 ราย ได้รับบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 56 ยูนิค/ 19, 600 cc

นางพนอ จัทรจิต รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวท่าขนุนและชาวอำเภอทองผาภูมิรวมถึง ผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตดังกล่าวในวันนี้เนื่องจาก สิ่งที่ท่านได้ร่วมบริจาคถือได้ว่า เป็นการสร้างบุญกุศลครั้งใหญ่ของชีวิตของตัวท่านเอง โดยโลหิตที่ท่านได้บริจาคมานั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำไปเก็บไว้ยังธนาคารเลือดภายในโรงพยาบาลทองผาภูมิเพื่อเก็บไว้ ใช้ ในการช่วยชีวิตกับพี่น้องประชาชน ที่ประสบอุบัติเหตุและเจ็บไข้ที่ต้องอาการเลือดเพื่อช่วยชีวิตพวกเขาเหล่านั้น ได้ทันท่วงที ดังนั้นการบริจาคเลือดจึงถือว่าได้รับบุญใหญ่ให้กับตัวเองอย่างใหญ่หลวง