ผว.จ.กาญจนบุรีมอบรางวัลให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี’62

88

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบรางวัลให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 จำนวน 4 ราย คือ รางวัลกำนันยอดเยี่ยม ได้แก่ นายนันทวุฒิ จีนาภักดิ์ กำนันตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง และนายสมพล กุลวุฒิ กำนันตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค ส่วนรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่ นายชัยภัทร ประดิษฐค่าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ และ นายสุวัฒน์ โพธิ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา

ทั้งนี้ รางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 จังหวัดกาญจนบุรีได้พิจารณาและประเมินผลงานการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นรางวัลที่สร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

ภาพ/ข่าว/ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/กาญจนบุรี…รายงาน