กอ รมน.ประจวบฯ ร่วมกับทหารจงอางศึก มูลนิธิพระราหู สโมสรไลออนส์หัวหิน ส่วนราชการประชาชนจิตอาสาสร้างห้องส้วมให้คนชราพิการยากไร้

36

วันที่ 21 ก.พ.63 เวลา 13.00 น.: พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายจตุพล พวงมาลี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลศิลาลอย,นายคำรณ พวงมณี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบล ศิลาลอย, นายจำนงค์ พ่วงสำราญ สอบต.หมู่ 8 ตำบลศิลาลอย

ร่วมเดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ จ.ส.อ.อุดร วันเย หน.ชุดช่างหน่วย ฉก.จงอางศึก พล.ร.9 พร้อมกำลังพลทหารจากหน่วย ฉก.จงอางศึกพล.ร.9 จำนวน 4 นาย ซึ่งได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ก่อสร้างส้วมให้แก่ นายบุญส่ง บัวล้อม อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 136 หมู่ 8 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์​ ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวสูงอายุ บ้านยากจนมีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ​ และเงินช่วยเหลือคนพิการ สภาพบ้านไม่มีห้องน้ำ ห้องส้วม บ้านชำรุดโทรม ณ บ้านเลขที่136หมู่ 8 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างห้องส้วมและะสิ่งของดังนี้
(1)กอ.รมน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์​ มอบวัสดุก่อสร้าง และน้ำดื่ม
(2)มูลนิธิพระราหูโครงการใจถึงใจ โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ มอบวัสดุก่อสร้าง และถุงยังชีพ
(3)สโมสรไลออนส์หัวหิน​ โดยคุณเฌอมาลย์ อุทัยวรรณวงศ์มอบวัสดุก่อสร้าง
(4)หน่วย ฉก.จงอางศึก พล.ร.9 โดย พ.อ.ธีรยุทธ เส้งรอดรอง ผบ.ฉก.จงอางศึก จัดกำลังพลทหารชุดช่างก่อสร้าง

ต่อจากนั้นได้มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง กาแฟ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชุดก่อสร้าง พร้อมด้วยมอบถุงยังชีพและไข่ให้กับ นายบุญส่ง บัวล้อม เพื่อช่วยเหลือในการดำรงชีพต่อไป