กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ พล.ต.สุรพงษ์ อยู่พร้อม รองผอ.สนย.กอ.รมน.และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2563

50

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.: พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) พร้อมด้วยคณะนายทหาร กอ.รมน. จังหวัด ขอนแก่น ให้การต้อนรับ พล.ต.สุรพงษ์ อยู่พร้อม รอง ผอ.สนย.กอ.รมน. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและประสานการปฏิบัติตามแผนพร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

โดย กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น​ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น​ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น