มอบทุนการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม

43

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 21 ก.พ.2563) เวลา 10.30 น. พ.ต.ท.สมเกียรติ. อนันตรัตน์ สวป.สน.เตาปูน ตัวแทน ผกก.สน.เตาปูน,พ.ต.ต.สุรินทร์. บุญธรรม สฝอ.3 ภจว.นครนายก,ด.ต.หญิงจิตรลดา สูติสงค์ ครูตำรวจ D.A.R.E. สน.เตาปูน และคณะกรรมการ กต.ตร.สน.เตาปูน

มอบทุนการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง (โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย) ณ โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา เขตบางซื่อกรุงเทพฯ