กรมทางหลวง ประกาศปิดเบี่ยงจราจรจนกว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2563 นี้

15

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างสะพาน จะดำเนินการก่อสร้าง Ramp 117 (P15-Bearing Unit ฝั่งปลายทาง) ของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม.0+000.000-กม.5+470.673 (EAST SPUR LINE) (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน 1) ตอน 2 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ระหว่างดำเนินการมีความจำเป็นต้องทำการปิดเบี่ยงจราจรทางหลักและทางคู่ขนาน บนถนนพหลโยธิน (ฝั่งขาออก) ช่วง กม.55+950-กม.56+265 โดยจะปิดเบี่ยงจราจรจนกว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการ ได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.) และ นายกิตตินันท์ พรมทุ่ง นายช่างโครงการฯ โทร. 0816525054

กรมทางหลวง สายด่วนกรมทางหลวง1586

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน