“ข้าวโอ๊ตเควกเกอร์” สนับสนุน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

9

กรุงเทพฯ : ดร. กิตติพร พันธ์วิจิตรศิริ (กลางขวา) ผู้จัดการฝ่ายวิจัยพัฒนาและโภชนาการ ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เจ้าของแบรนด์ “เควกเกอร์” (Quaker) ผลิตภัณฑ์ข้าวโอ๊ตอันดับหนึ่งของโลก ธัญพืชที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งยังได้รับอนุญาตติดตราสัญลักษณ์ อาหารรักษ์หัวใจ ของโครงการอาหารไทยหัวใจดี โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ (กลางซ้าย) เลขาธิการ มูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่เป็นโรคหัวใจและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เรื่องหัวใจและโรคหัวใจให้แก่ประชาชน

ในภาพ (จากซ้าย)
-นางรัชนีกร รวยรื่น ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
-ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ เลขาธิการ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์นาย
-ดร.กิตติพร พันธ์วิจิตรศิริ (กลางขวา) ผู้จัดการฝ่ายวิจัยพัฒนาและโภชนาการ ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
-นางสาววรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ ผู้จัดการอาวุโสองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน