สั่งฟ้อง นายประสิทธิชัย หรือ กอล์ฟ เขาแก้ว รวม 9 ข้อหา

21

พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 6 มีความเห็นสั่งฟ้อง นายประสิทธิชัย หรือ กอล์ฟ เขาแก้ว ผู้ต้องหา ชิงทองที่ จว.ลพบุรี รวม 9 ข้อหาด้วยกัน


1.ฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียม หรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำความผิดอย่างอื่น หรือเพื่อจะเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแกการที่ตนได้กระทำความผิดอื่นหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้
2.พยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำความผิดอย่างอื่น
3.ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้อาวุธปืน และ ยานพาหนะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และได้รับอันตรายสาหัส

4.ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมชน
5.พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผย โดยไม่ใช่เหตุสมควร และโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้มีอาวุธปืนติดตัว
6.มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
7.มีและใช้อาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้
8.ใช้อาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ในการกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่น และชิงทรัพย์
9.มียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่ต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมอีก