พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอน เครื่องครัว ไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนคลองขวาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ณ วัดช่องลม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

27

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอน เครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ในชุมชนคลองขวาง เขตยานนาวา ณ วัดช่องลม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เกิดเหตุเพลิงไหม้
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22.42 น. ซึ่งที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านไม้เก่า 2 ชั้น ปลูกติดกันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับทางเข้าออกคับแคบจึงเป็นอุปสรรคในการดับเพลิง และขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรง โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงในพื้นที่ และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ระดมช่วยกันดับเพลิง และเพลิงสงบลง เมื่อเวลา 23.53 น. บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 66 ครอบครัว ประชาชนได้รับความเดือดร้อน รวมจำนวน 212 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ สำนักงานเขตยานนาวาได้ออกหนังสือรับรอง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไป

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติ
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่ดูที่เกิดเหตุ กับให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ให้การช่วยเหลือ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎรที่ประสบอัคคีภัย เพื่อให้มีขวัญกำลังใจ
ในการดำรงชีพต่อไปด้วย