ป.ป.ส. และ บช.ปส. ร่วมประชุมการปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 25

36

ป.ป.ส. และ บช.ปส. ร่วมประชุมการปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 25 ไทยเสนอผลการปฏิบัติการร่วม 1511 และการปราบปรามเครือข่ายรายสำคัญ พร้อมเรียกร้องให้นานาประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการผลิตยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำมากยิ่งขึ้น

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พลตำรวจโท ชินภัทร สารสิน ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 25 (The 25th Asia-Pacific Operational Drug Enforcement Conference – ADEC) ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายมิทสึฮิโระ มัทสึโมโต้ (Mr. Mitsuhiro Matsumoto) ผู้บัญชาการตำรวจญี่ปุ่น เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด และแลกเปลี่ยนแนวคิดมาตรการการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในและนอกภูมิภาค ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจาก 28 ประเทศ และ 2 องค์กรระหว่างประเทศ UNODC และ Interpol

การประชุม ADEC นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 -20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่น (National Police Agency – NPA) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2538 ในที่ประชุมมีการนำเสนอสถานการณ์ยาเสพติด/แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติด เพื่อให้ประเทศที่เข้าร่วมจัดลำดับความสำคัญของตัวยา สารเคมี และประเด็นปัญหาด้านต่าง ๆ รวมทั้ง นำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของแต่ละประเทศต่อไป

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดโดยเฉพาะแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำที่ส่งผลกระทบไปทุกภูมิภาค การดำเนินงานและผลภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ปฏิบัติการปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำ และแผนปฏิบัติการ 1511 ซึ่ง 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกันดำเนินการ นอกจากนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้นำเสนอผลการปฏิบัติการสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดรายสำคัญซึ่งเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ

เลขาธิการ ป.ป.ส. ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการของประเทศไทยที่เป็นแกนในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ และประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่ามีทั้งผลการดำเนินงานและมิติของความร่วมมือที่ดี ทั้งนี้ ในการประชุมได้ขอให้นานาประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการผลิตยาเสพติด ในสามเหลี่ยมทองคำมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการช่วยเหลือประเทศเมียนมาในการสกัดกั้นเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นไม่ให้เข้าไปยังแหล่งผลิต

จากนั้นเลขาธิการ ป.ป.ส. ระบุว่าการดำเนินมาตรการความร่วมมือต่างประเทศเชิงรุก เป็นจุดเน้นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และ ให้ประสานความร่วมมือกับนานาประเทศแล้ว พร้อมยังให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนประเทศ ในลุ่มแม่น้ำโขงในการแก้ไขปัญหายาเสพติด