กอ.รมน.ประจวบคีรีขันธ์ จัดทำ “โครงการอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

12

วันที่ 17-18 ก.พ.63 : พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์,พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ หน.ฝ่ายนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และคณะปราชญ์ กอ.รมน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินจัดทำ “โครงการอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้า ม.7 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแดง เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน โดยมี นายสมควร รัชตวิมล ผอ.โรงเรียนบ้านเขาแดง เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบใบประกาศนียบัตรในพิธีปิดการอบรมกิจกรรมมีดังนี้

  • บรรยายแนวทางศาสตร์พระราชา โดยปราชญ์ กอ.รมน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์​
  • บรรยายเรื่องการปกป้องผืนป่าและการอนุรักษ์ป่าไม้ พันธุ์พืช และการปลูกป่าไม้ทดแทน โดย สถานีวนวัฒวิจัยประจวบคีรีขันธ์
  • ปลูกป่าชายเลนบริเวณหมู่บ้านเขาแดง
  • ดูการอนุรักษ์พันธุ์ปูม้า ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้า

Cr.#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จ.ประจวบคีรีขันธ์
สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน