“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น” จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการบริหารจัดการความมั่นคงระดับจังหวัด

15

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. : กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการบริหารจัดการความมั่นคงระดับจังหวัด และมอบนโยบายการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานด้านความมั่นคงประจำปีงบประมาณ 2563 มีส่วนราชการที่ปฏิบัติงานร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการอำนวยการเข้าร่วมประชุม จำนวน 44 หน่วยงาน

โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด​ขอนแก่น/ผอ.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น​ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย