กอ.รมน.ประจวบฯ และมูลนิธิพระราหู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือชายชรา ผู้ยากไร้ รายได้น้อย

22

วันที่ 17 ก.พ.63 เวลา 14.00 น. : พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นางอำนวยนาจ เอียดสกุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนฯ,เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์,นายไพรโรจน์ มั่งมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลห้วยทราย,นายพิชิต สันติเมธากุล อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และผู้แทนหจก.เกาะหลักค้าไม้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลห้วยทราย

เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นายเชย สวัสดิ์เดช อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 74/2 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ชรายากไร้ รายได้น้อย สภาพร่างกาย อายุมากไม่มีเรี่ยวแรง พร้อมร่วมกันมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง จาก”มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และ เตียงนอนแบบไม้ ที่ได้รับการบริจาคจาก นายสมนึก ปรานนอก ร่วมกับ นายพิชิต สันติเมธากุล น้ำดื่มจาก ธกส.สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์ น้ำดื่ม จากร้านอาหารมองดู

ซึ่งปัจจุบันนายเชยฯ ได้อาศัยอยู่คนเดียวเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ รายได้จำเป็นพื้นฐาน​ (จปฐ) ปี​ 2562​ (ต่ำกว่า 38,000 บาท/คน/ปี) สภาพบ้านไม่คงทน มีรายได้จากเงินผู้สูงอายุ เก็บผักและเก็บมะขามข้างบ้านขาย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือตามโครงการ MOU ร่วมกันระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชน