พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ รอง.ผบช.ก.เปิดอบรมแผนเผชิญเหตุให้กับครูฝึกโดยมี เอฟ บี ไอมาให้ความรู้

17

วันที่ 17 กพ.2563 ที่ค่ายนเรศวร 261 พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก.เปิดอบรมหลักสูตรแผนเผชิญเหตุ หรือ แอ็คทีฟ ชู้ตเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับครูฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษจำนวน 84 นายเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 17 ก.พ. ถึง 28 ก.พ.นี้

หลังจากเกิดเหตุที่ลพบุรี ก็ได้ทำโครงการฝึกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าระงับเหตุ โดยท่าน ผบ.ตร.ได้อนุมัติโครงการฝึก ได้รับความอนุเคราะห์จากทางสถานฑูต สหรัฐอเมริกา ส่งทีมครูฝึกจาก FBI มาทำการสอนให้ถึงประเทศไทย ให้กับ นปพ.ภาคทั่วประเทศเพื่อไปถ่ายทอดต่อให้กับข้าราชการตำรวจในภาคของตัวเอง ไม่คิดว่าเหตุการณ์ที่โคราช จะมาเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ทุกอย่างไม่มีคำว่าสาย เราทำทุกอย่าง เรียนรู้เพื่อนำไปใช้ปกป้องชีวิตพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ เราไม่ทำแล้วใครจะทำ เมื่อเลือกที่จะเป็นตำรวจแล้วต้องพร้อมรับสถานการณ์เสมอ ฝึกไว้แล้วไม่ได้ใช้ ดีกว่าตอนจะใช้แล้วไม่ได้ฝึก

ขอบคุณสถานฑูตสหรัฐอเมริกา ขอบคุณ FBI ประจำประเทศไทย ขอบคุณทีมครูฝึกของ FBI จากสหรัฐอเมริกา ขอบคุณ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ขอบคุณ ตท.ตร.ทุกๆ ท่าน สิ่งที่ท่านทำให้พวกเรา คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทย และความปลอดภัยของกำลังพลสตช.ครับ