พช.ท่าม่วง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอท่าม่วง เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2562

15

นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโกรกตารอด ต.หนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าม่วง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอท่าม่วง มีการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๓๘ คน การมอบทุนการศึกษา ตลอดจนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนดังกล่าว

โดยมีนายปลวัชร วรรณจงคำ พัฒนาการอำเภอท่าม่วง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอท่าม่วง ร่วมกับนางสุพิน จีนาภัคดิ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ(กพสอ.) และคณะกรรมการ กพสอ.ท่าม่วง ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม ทั้งนี้ผู้อำนวยการ และบุคลากรครูโรงเรียนบ้านโกรกตารอด ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีสนับสนุนและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง