สส. เขต 5 จังหวัดนครปฐม ประชุมร่วมหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน เร่งแก้ปัญหา การจราจรติดขัดบริเวณแยกวัดเทียนดัดและแยก โรมัน ได้ข้อสรุป วางแผน ปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรใหม่เริ่ม 16 มีนาคม

67

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ สส. เขต 5 จังหวัดนครปฐม ประชุมร่วมหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน อาทิ จ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่แขวงการทาง กรมทางหลวง ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ หาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด บริเวณแยกวัดเทียนดัด และแยกโรมัน อำเภอ สามพราน จ นครปฐม หลังจากมีประชาชนร้องเรียน ว่า ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น การจราจรบริเวณนั้นติดขัดเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็น พื้นที่แหล่งชุมชน ที่มีประชาชน และผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก

การประชุมวันนี้ ถือเป็นครั้งที่2หลังจากมีการพูดคุยถึงปัญหาและวางกรอบแนวแก้ไขเบื้องต้นไว้ โดยได้ข้อสรุปจากการสอบถามความคิดเห็นของทุกฝ่าย ว่า แนวทางแก้ปัญหา คือการปรับเปลี่ยน เส้นทางการจราจร ตามความเหมาะสม ในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความปลอดภัย และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย เอาผิดกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความหลาบจำ ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้วันที่ 16 มีนาคมนี้

อย่างไรก็ตาม จะมีการประกาศแจ้งเตือน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงถึง การปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรและการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนได้เตรียมตัว ส่วนกรณีที่มีการเสนอให้สร้าง ทางยกระดับเพื่อแก้ปัญหานั้น ที่ประชุมเห็นว่าหากมีการ ใช้แนวทางแก้ปัญหานี้อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ทำการค้า​ในพื้นที่​ แต่ก้ใช่ว่าจะไม่นำมาพิจารณา​.