ด่วน! คืนพรุ่งนี้ 14 ส.ค.62 น้ำประปาไม่ไหล ถนนศรีนครินทร์

8

ประกาศ : ด่วน! คืนพรุ่งนี้ 14 ส.ค.62 (22.00-05.00 น.) กปน.ยกเลิกท่อประธานเดิม บริเวณซอยศรีนครินทร์ 61 ถนนศรีนครินทร์ ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหล

การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า มีความจำเป็นต้องยกเลิกท่อประธานเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร บริเวณซอยศรีนครินทร์ 61 ถนนศรีนครินทร์ ในคืนวันพรุ่งนี้ (วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562) ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ดัง
ต่อไปนี้ ถนนศรีนครินทร์ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ถึงแยกศรีอุดม

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตาม
ข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหลผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android