“ป่อเต็กตึ๊ง” ลงพื้นที่มอบขนมเปี๊ยะ ที่ได้รับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563

17

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดย นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบขนมเปี๊ยะ ที่ได้รับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาในช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2563 จำนวน 48,480 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 484,800 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาท) มอบให้แก่ เด็กและคนชราในสถานสงเคราะห์ต่างๆ จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

1.สถานแรกรับเด็กชายบ้านปากเกร็ด(ภูมิเวท) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 2,880 ชิ้นคิดเป็นมูลค่า 28,800 บาท
2.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 5,040 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 50,400 บาท
3.สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งนนทบุรีอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 2,880 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 28,800 บาท
4.สถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 4,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่า 40,000 บาท
5.สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 2,560 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 25,600 บาท

6.สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ชายธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 10,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 100,000 บาท
7.สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง หญิงธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 8,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 80,000 บาท
8.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 1,600 ชิ้นคิดเป็นมูลค่า 16,000 บาท
9.มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิงปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 2,360 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 23,600 บาท

และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา มอบขนมเปี๊ยะแก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จำนวน 11,520 ชิ้นคิดเป็นมูลค่า 115,200 บาท (โดยแผนกบรรเทาสาธารณภัย)

Cr.#ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉินแอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418 ติดต่อ-สอบถาม#ทีมงานสื่อสารองค์กร 086-854-1418

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน