คู่รัก 30 คู่ ที่จดทะเบียนสมรส ในวันแห่งความรัก โดยมีต้นจามจุรียักษ์ อายุกว่า 100 ปี เป็นสักขีพยาน ให้คู่สมรสทุกคู่มีความมั่นคงยืนนานเช่นเดียวกับต้นจามจุรี

52

วันนี้ (14 ก.พ.63) เวลา 14.02 น. ที่ ใต้ต้นจามจุรีย์ยักษ์ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในการจัดงาน“สัญญารักใต้ต้นจามจุรียักษ์” จดทะเบียนให้กับคู่สมรสจำนวน 30 คู่ ซึ่งมีการประกอบพิธีสงฆ์ โดย พระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี – สุพรรณบุรี – นครปฐม (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดสิริกาญจนาราม (เขาพุรางบน) เป็นประธานในพิธีสงฆ์ พร้อมได้กล่าวอวยพรให้คู่รักที่มาจดทะเบียนในครั้งนี้ นำหลักธรรม 4 ข้อ ประกอบด้วย สัจจะ อยู่ในความจริงใจ ตรงไปตรงมา และบริสุทธิ์ใจ ศีล มีความเรียบร้อยทางกายและทางใจ ขันติ ใช้ความอดทนในการอยู่ร่วมกัน และเมตตา มีความเมตตาต่อกัน

จากนั้น พ.อ.อำนาจ จังพานิช ผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑ กรมการสัตว์ทหารบก และนายวิฑูรย์ สิรินุกูล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ร่วมกันเป็นประธานในการมอบทะเบียนสมรสให้กับคู่รักจำนวน 30 คู่ในงาน “สัญญารักใต้ต้นจามจุรียักษ์” มีแขกผู้มีเกียรติ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกับคู่รักด้วย

ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันแห่งความรัก ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจ ถือเอาวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์เป็นฤกษ์ดี มารับบริการจดทะเบียนสมรสที่สำนักทะเบียนต่างๆ เป็นจำนวนมาก ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี จึงได้ถือเอาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 นี้ จัดงาน “สัญญารักใต้ต้นจามจุรียักษ์” ให้กับคู่รักจำนวน 30 คู่ได้ร่วมจดทะเบียนสมรสใต้ต้นจามจุรียักษ์และฉลองมงคลสมรส โดยให้ต้นจามจุรียักษ์ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี เป็นสักขีพยาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี และอำนวยความสะดวกประชาชน