กปน.ร่วมบูรณาการหลายหน่วยงานผลักดันน้ำเค็ม

29

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และพล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายวชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตร ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นายพิศาล ธุดี ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 8 พร้อมผู้บริหาร เป็นผู้แทน กปน.เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ นายวชิรวิทย์ได้รายงานภาพรวมน้ำประปาวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งน้ำประปามีรสชาติปกติตลอดวัน พร้อมประสานไปยังสำนักงานประปาสาขาช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ เพื่อให้สำรองน้ำไว้บริโภค

นอกจากนี้ ได้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเค็ม โดย กปน.ร่วมกับกรมชลประทาน และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้หาแนวทางรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนสูง โดยขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มการสูบน้ำดิบจากคลองประปาฝั่งตะวันตก และระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อช่วยเจือจางและผลักดันลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ทั้งยังเป็นการสนับสนุนปฏิบัติการ Water Hammer Operation ที่กรมชลประทานร่วมกับ กปน. ในการกระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา บรรเทาภาวะน้ำเค็มหนุนสูงที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดรับน้ำดิบของ กปน. ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปา

ซึ่งมาตรการควบคุมความเค็มดังกล่าวตอบสนองนโยบายของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ที่มอบนโยบายให้ กปน. เมื่อครั้งที่ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง