DITP เกาะติดสถานการณ์จีน เผยชาวจีนเริ่มออกมาจับจ่ายมากขึ้น
ทิศทางธุรกิจออนไลน์สดใส

17

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รายงานสถานการณ์ด้านการค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ทุกด่านศุลกากรเปิดดำเนินการตามปกติ แม้ว่าทางการจีนจะมีมาตรการคัดกรองและตรวจป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเข้มงวด ประชาชนบางส่วนเริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอย โดยจะเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ลดการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังแหล่งที่มีประชาชนจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยหันมาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น


ทั้งนี้ ปัจจุบันสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับประชาชนจีนเนื่องจาก ชาวจีนยังใช้ชีวิตภายในบ้าน สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น สื่อบันเทิงออนไลน์ เกมออนไลน์ การถ่ายทอดสดออนไลน์ การเรียนออนไลน์ ตลอดจนเทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Reality : VR) ในการตรวจสุขภาพ เริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น


“ในส่วนนี้ ได้มอบให้ สคต.ติดต่อผู้ค้าออนไลน์ท้องถิ่น ที่สามารถนำสินค้าไทยไปจำหน่ายบนแพลตฟอร์มดังกล่าว นอกเหนือจากแพลตฟอร์มที่ได้ดำเนินการไปแล้วกับอาลีบาบาก่อนหน้า ทั้ง Top Thai flagship store และ Thaitrade.com” นายสมเด็จกล่าว
ในด้านการเตรียมความพร้อม กรมได้มอบหมายสำนักงานต่างประเทศประสานหน่วยงานภาครัฐจีน อาทิ ศุลกากร สำนักงานการต่างประเทศ พิจารณาขอผ่อนผันการตรวจปล่อยสินค้าไทย โดยเฉพาะด่านชายแดนให้รวดเร็วขึ้น สำหรับธุรกิจบริการ กรมจะร่วมกับร้านอาหารไทยที่ได้รับเครื่องหมาย Thai Select ในการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภค เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทย และตอกย้ำภาพลักษณ์อาหารไทย นอกจากนี้ กรมจะส่งเสริมผู้ประกอบการไทยด้านดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital content) มากขึ้น โดยเฉพาะสื่อภาพยนตร์/ซีรีย์ หรือเกมออนไลน์ ให้เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในจีน เช่น Wechat TIKTOK รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตร่วม (co-production)


อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวในตอนท้ายว่า กรมได้สั่งการให้ทุกสำนักงานฯ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกไทยวางแผนและปรับตัวได้ทันการณ์