DSI ย้ำผู้เสียหายคดี Forex 3D เข้าให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

24

สืบเนื่องจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับกรณีประชาชนถูกหลอกให้ลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FOREX 3D) เป็นคดีพิเศษที่ 153/2562 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เสียหายจากกรณีดังกล่าว เข้าให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยได้ขยายเวลาเข้าให้ถ้อยคำถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

กรมสอบสวนคดีพิเศษขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เสียหายที่จัดส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์หรือลงทะเบียนรายละเอียดความเสียหายผ่าน QR Code ไว้แล้ว โดยยังไม่ได้เข้าให้ถ้อยคำต่อหน้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ขอให้นัดหมายและเดินทางมาให้ถ้อยคำต่อหน้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามวัน-เวลา ที่ได้นัดหมาย ณ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี) ฝั่งทิศตะวันตก ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการชักชวน เอกสารการรับเงินโอนเงิน Statement หรือสลิปต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการลงทุนและความเสียหาย และบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเคลื่อนไหว ทั้งนี้ หากไม่มาให้ถ้อยคำตามกำหนด จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด

อนึ่ง ผู้เสียหายที่เคยลงทะเบียนรายละเอียดความเสียหายไว้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว สามารถลงทะเบียนนัดหมายเข้าให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผ่าน QR Code หรือลิ้งก์ด้านล่างนี้ https://reserv.dsi.go.th?case=fx3d

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารความคืบหน้าของคดี ผ่านทางเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th หรือทางเฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ​ www.facebook.com/DSI2002/ เท่านั้น และหากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ โทร.0 2142 2831 หรือสายด่วน DSI Call Center โทร.1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ)