DSI แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์กราดยิงผู้บริสุทธิ์ที่จังหวัดนครราชสีมา มอบศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 3 ประสานงานช่วยเหลือ

12

ตามที่ได้ปรากฏเหตุการณ์สะเทือนขวัญ กรณีคนร้ายใช้อาวุธที่ใช้ในราชการสงครามยิงประชาชนผู้บริสุทธิ์และเจ้าหน้าที่ของรัฐระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ รวมทั้งสิ้น 30 ราย และบาดเจ็บจำนวน 58 ราย นั้น

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้บริสุทธิ์ ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เสียสละทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านก้าวผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้ และขอสดุดีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น กล้าหาญ และเสียสละของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตทั้งสามนาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกหลายนาย ตลอดจนแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่กู้ภัย ภาครัฐและภาคเอกชนทุกหน่วยงานที่ร่วมกันทำหน้าที่ในการระงับและช่วยเหลือในเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้

ในส่วนของกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้​ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขต พื้นที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ทำหน้าที่สนับสนุนด้านการข่าวและการประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ที่ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น การประสานงานเกี่ยวกับการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำผิดอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย​ ในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนผู้ได้ผลกระทบสามารถติดต่อศูนย์ปฏิบัติปฏิบัติการคดีพิเศษเขต พื้นที่ 3 (จังหวัดนครราชสีมา) ได้ที่ เลขที่ 1849/6 ถนนร่วมเริงไชย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 08 1903 9156​ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ