องคมนตรี เป็นประธานพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาหลวงแก่ปชช.ที่เสียชีวิตจากการกราดยิงโคราช

142

วานนี้ เวลา   17.40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ไปวางหน้าหีบศพแก่ประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิง ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 และในพื้นที่อำเภอนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 -9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดต่าง ๆ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และวางพวงมาลาหลวง ดังนี้ นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพ นายสมเกียรติ วิชชุปัญญา ณ วัดสุทธจินดา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, นายอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพ นางปภัชญา นวลรักษา นายสุริยะ ลิมป์รัชตามร และเด็กชาย ปารมะ ลิมป์รัชตามร ณ วัดสุทธจินดา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพ นายเอกกวิน ยืนทน ณ บ้านเลขที่ 87 หมู่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา, นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพ นายจิรวัฒน์ รัดกลาง ณ วัดนานาม อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพ นางกรรณิการณ์ การบรรจง ณ วัดบ้านหนองโพธิ์ อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพ ด้วย

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมทั้ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญถุงพระราชทานและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยองคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้