ปธ.องคมนตรีและองคมนตรีเป็นปธ.ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาหลวงแก่จนท.และปชช.ที่เสียชีวิตจากกราดยิงโคราช

87

วานนี้ เวลา 17.15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางหน้าหีบศพ ดาบตำรวจ ชัชวาลย์ แท่งทอง ผู้บังคับหมู่ ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครราชสีมา ณ วัดโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนคราชสีมา ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยขับรถยนต์เข้าขัดขวาง และติดตามคนร้ายจนถูกยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพ ด้วย

นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธกราดยิง ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 เมื่อวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ เชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพ นางชญาภา แสงครบุรี นางนริศรา โชติกลาง และนางสาวอภิกษณาภา ขันผักแว่น ณ วัดหนองไผ่ ตำบลโพธิ์กลาง, นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพ นายศรัณยพงศ์ พงษ์ชอุ่มดี ณ วัดช่องอู่ ตำบลจอหอ, นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพ นายอำนาจ บุญเอื้อ ณ วัดหนองบัว ตำบลบ้าโนนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพ นายวัชรพล พาณิชย์ ณ วัดสระแกตำบลในเมือง พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพ นายทัศนะ หริรักษ์ ณ วัดดอนขวาง ตำบลหัวทะเล, พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพ เด็กชาย รัชชานนท์ กาญจนเมธี ณ วัดสามัคคี ตำบลในเมือง และพลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพ นายจักรพันธ์ ชิพิมาย ณ วัดสระบัวเกลือน ตำบลบ้านเกาะ

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทั้งหมด รวมทั้ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยองคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปกล่าวกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ด้วย