R.I.P. แม้จะตาย ก็ขอตาย ในหน้าที่ ชีวิตนี้ พลีเพื่อชาติ ที่ข้ารัก แม้ศัตรู รุกเข้ามา จนหน่วงหนัก ข้าพร้อมพรัก ประจัญบาน สังหารมัน “อรินทราช 26”

425

เปิดประวัติ ร.ต.อ.ตระกูล ทาอาษา

  • เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม​ 2527 อายุ 35 ปื
  • บิดา นาย ก๋วน ทาอาษา มารดา นางเพียรศรี ทาอาษา
    -ภูมิลาเนา บ้านเลขที่ 155 ม.7​ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ประวัติการศึกษา
-ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 (พ.ศ.2534-2540) โรงเรียนบ้านดงมะตื่น ต.ผางาม อ.เวียงชัย​ จ.เชียงราย
-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (พ.ศ.2540-2542) โรงเรียนวัดห้วยเคียน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
-ระดับ ปวช. (พ.ศ.2543-2546) โรงเรียนโปลิเทคนิคเชียงราย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
-ระดับ ปวส. (พ.ศ.2546-2548) 1 พ.ค.2549
-หลักสูตร นสต.ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 จ.ยะลา

ประวัติการรับราชการ
-1​ พ.ค.2550 แต่งตั้งยศเป็น ส.ต.ต.ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ร้อย รพศ.2​ กก.บก.สอ.บช.ตชด.
-7​ ก.ย.2552 ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
-1 พ.ค.2553 แต่งตั้งยศเป็น ส.ต.ท.
-16 พ.ค.2555ได้รับการแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการชั้นประทวนลื่อนชั้นป็นข้าราการตำรวชั้นสัญญาบัตร
แต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ ร.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง รอง สว.งานธุรการ กก.สุนัขและม้าตำรวจ บก.สปพ.
-1​ ม.ค.2556 แต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ ร.ต.ท.
-22 พ.ค.2558 แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รอง สว.งานสายตรวจอารักซา กก.สุนัขตำรวจ

  • ปัจจุบันดำรงตำเหน่ง ผบ.หมวด (สบ.1) กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ.บช.น.

หลักสูตรพิเศษ

  • หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (นเรศวร 261) รุ่นที่ 14 บก.สอ.บช.ตชด.
  • หลักสูตรทำลายวัตถุระเบิด กองสรรพาวุธ รุ่น 13
  • หลักสูตรการกระโดดร่มแบบกระตุกเอง บก.สอ.บช.ตชด.

Cr.งานประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน