พิธีอัญเชิญผ้าพันคอและหมวกพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน

9

สำนักงานเขตสายไหม 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผอ.เขตสายไหม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญผ้าพันคอและหมวกพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ที่ลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาฯ ระหว่างเดือนเมษายน – ธันวาคม 2562 โดยมีคณะผู้บริหารเขตฯ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมพุฒ เชื้อแก้ว สำนักงานเขตสายไหม

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานฯ ประธานในพิธีได้แนะนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน รวมถึงให้คำแนะนำและข้อพึงปฏิบัติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ประชาชนจิตอาสาพระราชทานอีกด้วย