ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำคลอง และพัฒนาถนนสายหลัก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

9

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. : นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช/ผอ.ศอ.จอส.904 วปร.จ.นครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และพัฒนาถนนสายหลัก โดยการพัฒนาคูระบายน้ำริมถนน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (หน้า รร.เบญจราชูทิศ-สี่แยกเบญจม) ระยะทางมาณ 300 เมตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

โดยมี นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช/เลขานุการ ศอ.จอส.904 วปร.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ เอกชน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน