“ผอ.เขตคลองสามวา” มอบเงินเสี่ยงภัยแก่ทีมไฟฟ้าเขตคลองสามวาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิงาน

46

วันที่ 5 ก.พ.63 เวลา 15:00 น.: นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา มอบเงินเสี่ยงภัยแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทีมไฟฟ้าเขตคลองสามวา ฝ่ายโยธา เขตคลองสามวา โดยเงินเสี่ยงภัยฯ ดังกล่าว นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ได้นำเงินส่วนตัวมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ฯ โดยได้เล็งเห็นความสำคัญถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวคลองสามวา ในเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

ทั้งนี้ ได้พูดคุย หารือ ถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ พร้อมได้กล่าวให้โอวาทในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวคลองสามวา

สำหรับการจัดตั้งทีมไฟฟ้าเขตคลองสามวา โดยนายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา และนายสายัณห์ กุศลพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา เขตคลองสามวา บูรณาการร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวคลองสามวา เพื่อดำเนินการตามนโยบาย NOW ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน..

Cr.ธีรพล ปลื้มถนอม
สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน