เทสโก้ โลตัส จับมือหอการค้าไทยสานต่อ โครงการ “Big Brother Season 4” สนับสนุนเอสเอ็มอีไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

32

เทสโก้ โลตัสร่วมกับหอการค้าไทย สานต่อโครงการ “Big Brother Season 4” ส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยเทสโก้ โลตัส จะร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา แบ่งปันประสบการณ์จริงด้านธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ และช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ไห้ได้ตามมาตรฐานสากล รวมถึงเปิดโอกาสต่อยอดทางธุรกิจเพื่อวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการรับสิทธิในการเป็นสมาชิกของหอการค้าไทยฟรี และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย โครงการ “Big Brother Season 4” เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://thaichamber.org/tsc/th/preview_activity/161 หรือ 02-018-6888 ต่อ 3630, 6090, 3920