จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

36

เทศบาลตำบลไทรม้าจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
โดยมีจ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีตำบลไทรม้า เป็นประธานในพิธี